Aanloopfase wietexperiment start in Breda en Tilburg

9 maanden geleden gepubliceerd

De aanloopfase van het experiment met gesloten coffeeshopketen begint op 15 december 2023 in Breda en Tilburg. Deze aankondiging is gedaan door het kabinet en is ondersteund door de burgemeesters van beide steden. Het doel van de aanloopfase is om ervaring op te doen met de gelegaliseerde productie- en verkoopketen van wiet.

Twee legale telers klaar voor levering

Uit recente plannen blijkt dat in het vierde kwartaal van 2023 naar verwachting twee legale telers gereed zijn voor levering aan coffeeshops in Breda en Tilburg. Deze twee telers kunnen voldoende leveren om de aanloopfase te starten. Coffeeshops in deze steden mogen in deze fase zowel legaal geteelde als gedoogde producten verkopen.

Volgende telers starten in 2024

Naar verwachting kunnen de volgende twee telers in februari 2024 starten met de levering van producten aan de coffeeshops in Breda en Tilburg.

Overgangsfase volgt na aanloopfase

Het streven is dat de aanloopfase maximaal zes maanden duurt. Daarna volgt de overgangsfase. In deze fase mogen coffeeshops in de deelnemende gemeenten gereguleerde producten aanbieden naast gedoogde producten. De daadwerkelijke start van de overgangsfase is op dit moment nog onzeker. Ministers Kuipers en Yeşilgöz-Zegerius zullen de Tweede Kamer hierover op een later moment informeren.

Mogelijke deelname van Amsterdam

Er zijn gesprekken gaande over de mogelijkheid voor deelname van een elfde stad aan het experiment. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft stadsdeel Oost voorgedragen. Om de deelname van een elfde stad mogelijk te maken, moeten de Wet en het Besluit Experiment Gesloten Coffeeshopketen worden aangepast. Het wetsvoorstel hiervoor ligt momenteel in de Tweede Kamer voor behandeling.

Monitoring van de aanloopfase

De ontwikkelingen tijdens de aanloopfase worden nauwlettend gevolgd. Als de openbare orde of veiligheid in het geding komen, kan de aanloopfase voortijdig worden stopgezet. De opgedane inzichten worden gedeeld met alle deelnemende gemeenten en worden gebruikt om processen en systemen te verbeteren voor een soepele overgangsfase.