Actieplan biodiversiteit Drimmelen: "Gezamenlijke missie voor een groenere gemeente"

3 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Drimmelen gaat samen met haar groenpartners en haar inwoners de komende twee jaar aan de slag met het Actieplan Biodiversiteit. Het plan, dat deze week is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders, bevat 16 acties gericht op het behoud van plant- en diersoorten.

Minder beleid, meer actie

Samen met de Madese Natuurvrienden, Kiemkracht Drimmelen, ZLTO Amerstreek, Stichting DeAmerkantOp, Stichting Bei en Agrarische Natuurvereniging Drimmelen & Moerdijk e.o. heeft de gemeente de acties opgesteld. De focus ligt op ‘minder beleid en meer actie’. De eerste acties starten al dit voorjaar.

Inwoners betrekken

De gemeente wil haar inwoners bewust maken van het belang van biodiversiteit en hen actief betrekken bij de acties. Zo wordt er onder andere een workshop nestkasten en insectenhotels maken georganiseerd, worden er fruitbomen uitgedeeld en stimuleert de gemeente het aanleggen van geveltuinen. Ook doet Drimmelen dit jaar weer mee aan het NK-tegelwippen. Inwoners die tegels uit hun tuin verwijderen, krijgen hiervoor een gratis plantpakket.

Groenere gemeente

Daarnaast krijgt elke nieuwgeboren inwoner een geboorteboom of -struik, als symbool voor een nieuw begin. De gemeente streeft naar een groene omgeving die gunstig is voor zowel mens als dier. Ook de inrichting van de gemeente krijgt aandacht; rotondes worden groener en boeren worden uitgenodigd hun landbouwgrond om te vormen naar kruidenrijk grasland vol van biodiversiteit.

Wethouder duurzaamheid Jürgen Vissers is tevreden: “We hebben hier een gezamenlijke missie voor een groenere gemeente. Ik kijk uit naar de resultaten van ons Actieplan Biodiversiteit.”