Afsluiting project West-Brabantse Waterlinie/Landschappen van Allure in Steenbergen

10 maanden geleden gepubliceerd

Het project West-Brabantse Waterlinie/Landschappen van Allure in de gemeente Steenbergen is officieel afgesloten. De Provincie heeft ingestemd met de verantwoording van het project zonder verdere vragen. Er is echter een instandhoudingstermijn van vijf jaar voor alle gerealiseerde prestaties. Dit betekent dat alles wat met subsidiegeld is gemaakt, tot half 2028 moet blijven bestaan en functioneren.

Geen subsidie voor niet-gerealiseerde prestaties

Een van de zaken die niet gerealiseerd kon worden, is het fietspad door ‘t Laag. Voor deze niet-gerealiseerde prestatie heeft de Provincie geen subsidie beschikbaar gesteld.

Instandhoudingstermijn en verantwoordelijkheden

De instandhoudingstermijn geldt ook voor projectpartners. Als de Provincie constateert dat een prestatie onder verantwoordelijkheid van een projectpartner niet in stand is gebleven, is dat de verantwoordelijkheid van de projectpartner.

Enkele werkzaamheden aan de WBWL Explorer app moeten worden uitgevoerd om aan de instandhoudingstermijn te voldoen. Deze werkzaamheden worden door het college binnen de reguliere werkzaamheden uitgevoerd.

Tevredenheid over het projectresultaat

Het college van burgemeester en wethouders is tevreden met het oordeel van de Provincie over het project. De gemeente Steenbergen is vooral blij met het resultaat dat het project voor de gemeente heeft gehad. Met name Benedensas, de jachthaven van Steenbergen en het Blauwe Sluis eiland, zijn erdoor gegroeid tot aantrekkelijke verblijfsgebieden waar zowel inwoners als bezoekers graag komen.

Het project is nu afgerond, en de gemeente Steenbergen handelt de einddeclaratie van de partners af.