Begroting 2024 Gemeente Cranendonck: Extra Steun voor Inwoners en Sterke Dorpsvoorzieningen

9 maanden geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Cranendonck heeft op 27 september 2023 de begroting voor 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. Het college wil extra geld vrijmaken voor inwoners die financieel in de problemen komen en belangrijke besluiten nemen over de voorzieningen voor de dorpen. Daarnaast zijn er plannen voor de toekomst van Cranendonck opgenomen in de begroting.

Financiële ondersteuning voor inwoners

Met het oog op de stijgende prijzen wil het college inwoners die het financieel moeilijk hebben, helpen. Hiervoor wordt 50 procent meer geld (190.000 euro) beschikbaar gesteld dan in 2023, bovenop de ondersteuning van de landelijke overheid.

Enkele belangrijke punten voor 2024 zijn:

  • Het vaststellen van wat inwoners minimaal nodig hebben om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving in Cranendonck, en het ontwikkelen van projecten of maatregelen om dit te ondersteunen.
  • Extra geld voor bijzondere bijstand, kinderparticipatie en inkomenstoeslag.
  • Een voorstel om het maximale inkomen voor individuele inkomenstoeslag te verhogen.
  • Een proef met sociaal raadslieden om inwoners te ondersteunen bij het op orde krijgen en houden van hun financiële situatie.

Sterke voorzieningen voor de dorpen

Het college heeft plannen om belangrijke besluiten te nemen over dorpsvoorzieningen zoals gemeenschapshuizen, sportmogelijkheden en scholen. Hiervoor wordt een bedrag van 3 miljoen euro gereserveerd.

Enkele speerpunten voor 2024 zijn:

  • Meewerken aan sterke gemeenschapshuizen voor en door inwoners.
  • Meer openbare sportlocaties en nieuwe sportvelden of sportmaterialen voor meerdere sportverenigingen.
  • Tijdelijke uitbreiding van het BRAVO! College vanwege groeiend aantal leerlingen.
  • Zoeken naar een geschikte plek voor een basisschool voor Budel-Schoot en Budel-Dorplein.

Toekomst van Cranendonck

Met het oog op de sterke economische groei van de regio Eindhoven, wil het college samen met de gemeenteraad bepalen hoe de toekomst van Cranendonck eruit moet komen te zien. Hierbij wordt gewerkt aan een nieuwe strategische visie, een omgevingsvisie en een regionale ontwikkelstrategie.

Onzekere Financiële Toekomst

Hoewel de meerjarenbegroting voor 2024 en 2025 er positief uitziet, verwacht het college vanaf 2026 een financieel tekort. Dit komt onder andere door onzekerheid over de financiële bijdrage van de Rijksoverheid en stijgende prijzen en rentekosten.