Bestemmingsplan Haanwijk en Oud Herlaar voor vaststelling naar de raad

8 maanden geleden gepubliceerd

Het college van Burgemeester en Wethouders van Sint-Michielsgestel heeft het bestemmingsplan ‘Haanwijk en Oud Herlaar’ vastgesteld. Het nieuwe plan omvat onder meer de omschakeling van Oud Herlaar van een ‘agrarische’ naar een ‘maatschappelijke’ bestemming. Hierdoor komt de realisatie van een nieuw buitenmuseum een stap dichterbij. Bovendien krijgt Huize Haanwijk een permanente horecabestemming en wordt een bedrijfswoning aan Sterrenbos officieel een woonbestemming.

Nieuw Buitenmuseum

Oud Herlaar heeft een rijke geschiedenis die dateert van de tijd dat er een kasteel stond waar nu een boerderij met stal is gebouwd. Het landgoed was vroeger een toevluchtsoord voor de welgestelde burgers uit het drukke ‘s-Hertogenbosch. Met het nieuwe buitenmuseum dat Brabants Landschap op deze locatie wil creëren, wil men de eeuwenoude relatie tussen de stad en het omliggende landschap versterken. De boerderij en omliggende gebouwen zullen worden gerestaureerd en ingericht als expositie- en multifunctionele ontvangstruimtes.

Gebied om trots op te zijn

Naast het buitenmuseum zullen ook andere projecten invloed hebben op het gebied. Zo staat in 2024 het herstel van natte natuur en herstel van kleine keringen door Brabants Landschap en Waterschap de Dommel op de planning. Volgens wethouder Peter Raaijmakers (Erfgoed) zullen de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, niet alleen recht doen aan de sterke eigenschappen van het gebied, maar ook een belangrijke impuls geven aan het toeristische aanbod in de gemeente.

Voorbereidingen

Verschillende voorbereidende maatregelen zijn al genomen in de aanloop naar het nieuwe buitenmuseum. Zo zijn er extra parkeerplaatsen aangelegd bij Halderse Akkers en is er gewerkt aan het herstel van de historische tuin van Huize Haanwijk.

Vervolg

De gemeenteraad zal nu een oordeel vormen over de zienswijzen en deze betrekken bij de besluitvorming. Daarna wordt het bestemmingsplan opnieuw zes weken ter inzage gelegd voor de beroepstermijn. Als er geen beroep wordt aangetekend, wordt het bestemmingsplan definitief en kunnen de initiatiefnemers beginnen met de uitvoering van hun plannen.