Bestemmingsplan Rietstok Gemonde gaat naar gemeenteraad voor vaststelling

8 maanden geleden gepubliceerd

Het bestemmingsplan voor de bouw van 28 nieuwe woningen in Gemonde, een deelgemeente van Sint-Michielsgestel, is klaar voor vaststelling door de gemeenteraad. De behoefte aan woningen in de gemeente is groot, en dit plan is een belangrijke stap in de richting van het voldoen aan die vraag.

Woningtekort in Gemonde

Ondanks de grote vraag naar woningen, zijn er in de afgelopen jaren weinig huizen gebouwd in Gemonde. Volgens wethouder Lianne van der Aa van Ruimtelijke Ordening is het daarom belangrijk om aan de slag te gaan met woningbouw in alle dorpen van de gemeente. Het bestemmingsplan Rietstok Gemonde, dat ruimte biedt voor 28 nieuwe woningen, is onderdeel van deze inspanning.

Wegennet en verkeer

De nieuwe woningen zullen toegankelijk zijn via twee wegen: de bestaande Rietstok en een nieuwe ontsluitingsweg. Uit onderzoek blijkt dat de bestaande weg te smal is voor gemotoriseerd verkeer, dus deze zal alleen bestemd zijn voor langzaam verkeer. Gemotoriseerd verkeer kan de omgeving in- en uitrijden via de nieuwe ontsluitingsweg die aansluit op de Dorpstraat. Bij de nieuwe kruising met de Dorpstraat wordt een maatregel getroffen om de snelheid te beperken.

Belangrijke toevoeging aan woningaanbod

Het plan is een belangrijke aanvulling op het woningaanbod in Gemonde. Er komen in totaal 28 woningen: 20 rijtjeshuizen (waarvan 7 goedkope koop), 2 tweekappers en 6 vrije bouwkavels. De provincie en het waterschap kunnen instemmen met het bestemmingsplan. De ontwikkelaar compenseert de extra bebouwing met een bijdrage aan het Groen- en Cultuurfonds.

Bestemmingsplanprocedure

Het bestemmingsplan wordt in oktober ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Na de vaststelling ligt het plan nog zes weken ter inzage. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om beroep in te dienen, wordt het bestemmingsplan onherroepelijk. De ontwikkelaar kan dan een omgevingsvergunning aanvragen om daadwerkelijk te starten met de ontwikkeling van de locatie.