Gemeente Boekel bouwt 30 nieuwe woningen

3 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Boekel heeft aangekondigd dat het 30 nieuwe woningen gaat bouwen, waaronder 10 starterswoningen, om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar woningen. Dit besluit is een toevoeging aan het bestemmingsplan.

Breed Woningaanbod

Het plan is opgesteld om een breed scala aan doelgroepen te bedienen, waaronder starters, doorstromers en senioren. De nieuwe woningen zullen worden gebouwd op het perceel Burgt 8, aansluitend op De Burgt fase 1b. Het is de verwachting dat in het najaar 70% van de woningen verkocht zal zijn, waarna de bouw van de woningen zal starten, uitgevoerd door Van Stiphout Projectontwikkeling.

Besluitvorming Bestemmingsplan

Op 4 april zal de gemeenteraad van Boekel een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan Herontwikkeling Burgt 8.

Wethouder Ben Brands over het Project

Wethouder Ben Brands gaf aan dat het project zich richt op het bieden van een gevarieerd aanbod aan woonruimtes, waaronder duurzame en betaalbare starterswoningen, eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen. Het doel is om woningbezit voor een zo groot mogelijke groep betaalbaar te houden.