Boxtel wordt groener: De Tegeltaxi gaat rijden!

3 maanden geleden gepubliceerd

In een poging de gemeente Boxtel groener en klimaatbestendiger te maken, neemt de stad dit jaar opnieuw deel aan het NK Tegelwippen. De eerste in een reeks initiatieven is de lancering van de Tegeltaxi, een dienst die burgers helpt bij het verwijderen van tuintegels.

De Tegeltaxi

Met de Tegeltaxi kunnen inwoners op vijf verschillende momenten tuintegels aanbieden om gratis opgehaald te worden door de gemeente. Dit zorgt ervoor dat er meer ruimte overblijft voor groen in de tuin.

Minder tegels en meer beplanting in de tuin heeft meerdere voordelen. Zo werkt het verkoelend en leidt het tot minder wateroverlast. Regenwater kan beter in de grond zakken, planten houden het water vast en verdampen dit via hun bladeren. Dit helpt bij het gebruik van meer regenwater en voorkomt overbelasting van het riool tijdens zware regenbuien.

Groen is goed voor de biodiversiteit

Het vervangen van tegels door planten is niet alleen esthetisch aantrekkelijk, maar ook gunstig voor de biodiversiteit. Vogels en insecten hebben het moeilijk in bebouwde gebieden, die weinig voedsel, schuil- en nestmogelijkheden bieden. Door tegels te vervangen door planten ontstaat er een geschikter leefgebied voor verschillende dieren.

De gemeente Boxtel stimuleert al jaren de vergroening van de gemeente om de biodiversiteit te bevorderen. Inwoners worden aangemoedigd om deel te nemen aan deze en toekomstige vergroeningsacties.

Aanmelden voor de Tegeltaxi en toekomstige acties

Inwoners die geïnteresseerd zijn in het verwijderen van tuintegels kunnen zich aanmelden voor de Tegeltaxi. De Tegeltaxi rijdt van april tot oktober. Tegels aanmelden kan tot en met de woensdag vóór de ophaaldag. Meer voorwaarden staan vermeld in het aanmeldformulier.

Naast de Tegeltaxi worden er het komend jaar meer acties georganiseerd om wateroverlast en hittestress tegen te gaan. Zo kunnen inwoners tijdens de Week van ons Water in april met korting een regenton aankopen. Alle acties worden aangekondigd op de website en de sociale media van de gemeente.