Concept Begroting 2024 Gemeente Woudenberg

10 maanden geleden gepubliceerd

De concept begroting van de gemeente Woudenberg voor 2024 is aangeboden aan de gemeenteraad. Deze begroting bevat gedetailleerde informatie over de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

Inkomsten

De totale inkomsten van de gemeente Woudenberg in 2024 bedragen naar verwachting € 47 miljoen. Dit bedrag bestaat uit € 28,2 miljoen van het Rijk en € 18,8 miljoen uit lokale heffingen en andere inkomsten.

Meerpersoonshuishoudens kunnen in 2024 de volgende kosten verwachten:

  • Onroerende zaakbelasting (OZB) bij een WOZ-waarde van € 400.000: € 346
  • Afvalstoffenheffing bij 6 ledigingen/240 liter container: € 310
  • Rioolheffing: € 250

Uitgaven

De uitgaven voor 2024 zijn gericht op het stimuleren van maatschappelijk betrokken en sociaal actieve inwoners, het bevorderen van een gezonde leefstijl en het voorkomen van financiële problemen. Hiervoor is € 18 miljoen gereserveerd.

Daarnaast wordt er € 11,9 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van bedrijven en het bouwen van nieuwe woningen. Ook wordt er aandacht besteed aan de verduurzaming van woningen, bedrijven en de woonomgeving.

Voor een schoon, veilig en groen Woudenberg wordt er € 5,8 miljoen uitgetrokken. Dit geld wordt onder andere gebruikt voor het verbeteren van de openbare ruimte, het scheiden van afval en het aanpakken van onveilige verkeerssituaties.

Tot slot wordt er € 8,6 miljoen geïnvesteerd in veilige en leefbare buurten en het versterken van de verbinding tussen veiligheid en zorg.

De totale uitgaven voor 2024 bedragen € 45,7 miljoen.

Op 10 oktober 2023 wordt de begroting besproken in de gemeenteraad en op 26 oktober 2023 wordt deze definitief vastgesteld.