Gebiedsontwikkeling Groene Rivier in Well: Een Update

2 maanden geleden gepubliceerd

Het project Groene Rivier in Well combineert rivierverruiming, dijkversterking, beekherstel en gebiedsinrichting. Tegelijk met de rivierverruiming ontstaat er een nieuw beekdal. De dijken worden hoger en sterker, wat zorgt voor betere bescherming van het dorp Well en meer ruimte voor de Maas.

Nota van Antwoord

Tussen donderdag 23 maart en woensdag 3 mei 2023 kon men een zienswijze indienen over het Verkenningenrapport 2023 en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD 2023). Alle ingediende zienswijzen zijn inmiddels beantwoord en gebundeld in een Nota van Antwoord. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, heeft een bericht ontvangen.

Ontwerpsessies

In september zijn er ontwerpsessies gehouden. Hierbij zijn de directe bewoners bijgepraat over de voortgang van het ontwerpproces en de voorliggende varianten. Tijdens de bijeenkomst van de Omgevingswerkgroep op 12 september zijn de nieuwe inzichten uit het ontwerpproces voor de groene rivier besproken, evenals wensen met betrekking tot de inrichting van De Band en de Kasteellaan.

Digitale werkatlas

In de digitale werkatlas worden alle ontwerptekeningen en varianten opgenomen die tijdens de ontwerpsessies met de bewoners worden besproken. Dit stelt iedereen in staat om te zien welke stappen er in het ontwerpproces worden gezet. De digitale werkatlas zal vanaf eind september beschikbaar zijn op de webpagina van het project.