Gemeente Bergeijk biedt financiële ondersteuning aan verenigingen getroffen door energiecrisis

9 maanden geleden gepubliceerd

De energiecrisis heeft grote gevolgen gehad voor verenigingen, de culturele en creatieve sector en andere maatschappelijke organisaties in Bergeijk. Als reactie hierop heeft de gemeente Bergeijk besloten om incidenteel financiële middelen beschikbaar te stellen. Deze steun is specifiek bedoeld voor lokale verenigingen en organisaties die door de stijgende energiekosten hun eigen vermogen hebben moeten aanspreken.

Het bruisende sportieve en culturele verenigingsleven is een belangrijk onderdeel van de gemeenschap in Bergeijk. De gemeente wil dit graag zo houden en erkent de waarde van lokale organisaties voor de samenleving.

Compensatie voor energiekosten

Verenigingen en organisaties uit Bergeijk die willen weten of ze in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, kunnen een aanvraag indienen. Alle voorwaarden zijn opgenomen in een beleidsregel. Aanvragen moeten uiterlijk op maandag 20 november 2023 binnen zijn.