Gemeente, Woonvizier en Woonbelang zetten in op nieuwbouw sociale huurwoningen

3 maanden geleden gepubliceerd

Woonvizier, de gemeente en de huurdersbelangenvertegenwoordiging Woonbelang hebben prestatieafspraken gemaakt om extra aandacht te besteden aan de nieuwbouw van sociale huurwoningen in 2024. Deze ontwikkeling, samen met de aandacht voor betaalbaarheid en wonen met zorg, werd bevestigd tijdens de ondertekening van de prestatieafspraken op 7 maart.

Woningbouwprojecten onderweg

De ondertekening vond plaats in het kantoor van Woonvizier aan de Middelmeede in Made, een locatie die momenteel wordt verbouwd tot 14 levensloopbestendige sociale huurappartementen. Ellen van Beijsterveldt, directeur-bestuurder van Woonvizier, merkte op dat gezien de krapte op de woningmarkt, het transformeren van hun kantoorruimte in sociale huurappartementen een waardevolle bijdrage is aan het verminderen van de woningnood.

Focus op nieuwbouw

De behoefte aan betaalbare woningen voor starters en inwoners is hoog. Daarom zetten deze partijen “alle pijlen op nieuwbouw van huurwoningen”, aldus wethouder Wonen Tim Simons. Naast de nieuwbouw in Made, plant Woonvizier ook om duurzaam verplaatsbare woningen in de gemeente Drimmelen te realiseren. Dit plan omvat 16 compacte woningen aan de Markstraat in Terheijden. Woonvizier blijft ook bestaande woningen verduurzamen, met gemiddeld 50 tot 70 woningen per jaar.

Wonen en zorg op oudere leeftijd

Drimmelen is een gemeente waar vergrijzing sterk aanwezig is. Daarom willen alle partijen ervoor zorgen dat inwoners hier een fijne oude dag kunnen beleven in een passende woning. Volgens Henk Dudok, voorzitter van Stichting Huurdersbelangenvertegenwoordiging Woonbelang, betekent dit niet alleen bouwen, maar ook het stimuleren van inwoners om na te denken over hun toekomstige woonbehoeften. Woonvizier ondersteunt dit door extra begeleiding te bieden aan huurders bij het vinden van een geschikte woning of bij verhuizing.