Sterke groei in Boekel leidt tot onderwijshuisvestingsuitdagingen

3 maanden geleden gepubliceerd

Boekel, een snelgroeiende gemeente, wordt geconfronteerd met een toename van het aantal kinderen tot 12 jaar. De huidige schoolgebouwen kunnen deze toename niet aan, waardoor gemeente en schoolbesturen samen op zoek zijn naar oplossingen.

Samenwerking voor toekomstbestendige huisvesting

De gemeente en de schoolbesturen van Boekel werken samen aan de ontwikkeling van een visie voor schoolhuisvesting die past bij de toekomstige omvang van de gemeente. Deze nieuwe, jonge generatie vormt de toekomst van Boekel en daarom is het van belang dat er voldoende en passende huisvesting is.

Mogelijke uitbreiding van de onderwijshuisvesting

Het college van B&W van Boekel heeft ingestemd met het idee om de onderwijshuisvesting uit te breiden met een tweede KindPark op een nieuwe locatie. Deze uitbreiding zou ook voorzieningen voor kinderopvang omvatten. Volgens wethouder Henri Willems worden verschillende locaties in Boekel de komende tijd geanalyseerd om tot een voorkeurslocatie te komen. “Ondertussen blijven de gemeente en de scholen de ontwikkeling van het aantal leerlingen op de voet volgen. Samen werken we aan een oplossing,” aldus Willems.