Groot onderhoud en verbetermaatregelen N639 kom Chaam

Normal a04bd86db47d7406132d379d8886776d
Afbeelding: Google Maps

De provinciale weg N639 binnen de kom van Chaam krijgt een nieuw wegdek, extra oversteekplaatsen voor voetgangers en snelheidsremmende maatregelen voor gemotoriseerd verkeer. Dat hebben de gemeente Alphen-Chaam en de provincie Noord-Brabant afgesproken. De start van de werkzaamheden is voorzien voor eind 2021, begin 2022. Het groot onderhoud en de verbetermaatregelen moeten de verkeersveiligheid verbeteren, de leefbaarheid vergroten en de openbare ruimte aantrekkelijker maken. Gemeente en provincie besloten eerder al om een studie te starten naar oplossingsrichtingen voor de langere termijn en hebben daar nu verdere afspraken over gemaakt.

Op korte termijn vervangt de provincie als wegbeheerder het wegdek en realiseert twee extra oversteken voor voetgangers en snelheidsremmende maatregelen: een slinger in de weg bij het Raadshuisplein en vier drempels, onder andere aan het begin en eind van het gebied. Daarnaast worden 35 grotendeels nieuwe bomen geplant en komt er nieuwe verlichting. Wethouder Frank van Raak: “Voor de inwoners van Chaam is dit een mooi resultaat. Op korte termijn krijgen de leefbaarheid en kwaliteit van de weginrichting een grote impuls. Daarmee komen we tegemoet aan een groot aantal verbeterwensen en -suggesties van bewoners. Echter, met deze maatregelen zal de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer over de N639 door de kom van Chaam niet verminderen. Daarom gaan we oplossingsrichtingen voor de langere termijn verder onderzoeken.”

Gedeputeerde Christophe van der Maat is tevreden over de gemaakte afspraken. “De gemeente heeft besloten om geen gebruik te maken van ons aanbod om de weg over te nemen. In plaats daarvan heeft de samenwerking tussen gemeente en provincie geleid tot een sterk pakket maatregelen. Daarnaast is het goed om te kijken naar een oplossing voor op de langere termijn.” De kosten van onderhoud, verbetermaatregelen en de studie bedragen in totaal zo’n 2,5 miljoen euro.

Opstellen gebiedsvisie

Het onderzoek naar oplossingsrichtingen voor de middellange termijn is een integrale studie waarin provincie en gemeente samen zoeken naar een duurzame en toekomstgerichte oplossing voor de N639. Het is van belang goede keuzes te maken voor de weg en daarbij rekening te houden met ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werken en recreëren. Het doel is om alle oplossingsrichtingen en bijbehorende effecten, maatregelen en kosten in beeld te brengen en te komen tot een passend maatregelenpakket.

“We willen alle mogelijkheden, dus ook die van een randweg, inzichtelijk maken. We gaan kijken hoe we alle belanghebbenden, van zowel binnen als buiten de bebouwde kom van Chaam, kunnen betrekken bij het onderzoek. Op basis van het onderzoek kan de gemeenteraad een besluit nemen voor de toekomst van de N639. Kortom, of er wel of niet een randweg moet komen bij Chaam”, aldus wethouder Van Raak. “Als de gemeenteraad daar een besluit over heeft genomen, dan kunnen we de gezamenlijke inspanningen met de provincie voortzetten. Ik verwacht dat dat in de tweede helft van het volgend jaar zal gebeuren.”

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief