Helmond onderzoekt intensievere samenwerking met Peel-gemeenten

9 maanden geleden gepubliceerd

De gemeenteraad van Helmond heeft op 6 juli 2023 een motie aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht te onderzoeken hoe een intensievere samenwerking met de Peel-gemeenten kan worden opgezet. De motie roept ook op om een plan van aanpak te presenteren voor het einde van het jaar, waarin de stappen voor een hernieuwde samenwerking, mogelijke partners, doelstellingen, strategieën en middelen worden opgenomen. De informatie is afkomstig uit een brief van de gemeente Helmond aan de leden van de gemeenteraad.

Een brugfunctie voor Helmond

De motie suggereerde ook dat Helmond een brugfunctie zou kunnen vervullen naar de oostelijke Brainport-regio als onderdeel van deze vernieuwde samenwerking. Daarnaast werd het college gevraagd te onderzoeken hoe de strategische koers van de Peelregio, zoals vastgelegd in de Peelagenda, kan worden geïntegreerd en versterkt.

Eerste stappen naar samenwerking

In de raadsvergadering is opgemerkt dat Helmond al op veel gebieden samenwerkt met de Peelgemeenten, maar dat professionalisering nodig is om de kansen beter te benutten. De colleges van de Peelgemeenten hebben eerder dit jaar afgesproken om een Programmamanager Peelsamenwerking aan te stellen om deze professionalisering te ondersteunen.

Aanstelling Programmamanager Peelsamenwerking

De werving van de Programmamanager Peelsamenwerking is succesvol afgerond en de nieuwe functie is op 17 september ingegaan. De Programmamanager Peelsamenwerking werkt in opdracht van de gemeentesecretarissen van de 6 Peelgemeenten.

Ontwikkeling Peelagenda

Voor de intensivering van de samenwerking tussen de Peelgemeenten en versterking van de uitvoeringskracht ontwikkelt de Programmamanager Peelsamenwerking in samenspraak met andere partners een gezamenlijke Peelagenda met een plan van aanpak. Deze agenda zal de elementen bevatten waar de motie naar vraagt. Na afronding wordt de gezamenlijke Peelagenda met het plan van aanpak aan de raden van de Peelgemeenten aangeboden.