Helmond viert 100 jaar eigendom van Kasteel Helmond

8 maanden geleden gepubliceerd

Volgens een brief uit de gemeenteraad van Helmond, zal de gemeente een viering organiseren ter ere van het feit dat het Kasteel van Helmond 100 jaar eigendom is van de gemeente. De partij Mì Hellemonders heeft het idee geopperd om een viering te organiseren voor dit historische moment.

Bijzondere aandacht voor vrijwilligers

Het voorstel om extra aandacht te besteden aan de vrijwilligers die het kasteel draaiende houden, is positief ontvangen. De gemeenteraad heeft aangegeven dat er een evenement georganiseerd zal worden waarbij de vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. De raad stelt voor om een kerstborrel of kerstdiner te organiseren waarbij de vrijwilligers centraal staan. Er is tevens geopperd om de inwoners van Helmond te betrekken bij de viering, bijvoorbeeld door middel van een prijsvraag of gratis entreekaarten.

Historische waarde van Kasteel Helmond

Het Kasteel van Helmond heeft een rijke geschiedenis. Het is gebaseerd op bouwhistorische kennis en historische bronnen, waarbij het stichtingsjaar van het kasteel is vastgesteld op 1331. In 1921 werd het kasteel eigendom van de gemeente Helmond en in 1923 werd het geopend als raadhuis na een uitgebreide verbouwing.

Viering op passend moment

De exacte invulling van de viering en het moment waarop deze plaats zal vinden, is nog niet bekend. De gemeenteraad van Helmond heeft aangegeven dat ze stil willen staan bij deze mijlpaal en het op een passend moment willen vieren.