Herinrichting van Maasuiterwaard: Rijkswaterstaat vraagt input van de omgeving

9 maanden geleden gepubliceerd

Rijkswaterstaat (RWS) is van plan twee gebieden langs de Maas, tussen Afferden en Heijen, ecologisch te herstellen. De omgeving wordt uitgenodigd om tot en met 17 oktober mee te denken over de plannen. De maatregelgebieden Geul Ossenkamp en Monding Heijense Leijgraaf liggen parallel aan elkaar langs de Zandmaas, gedeeltelijk in de gemeente Gennep en gedeeltelijk in de gemeente Bergen.

Geul Ossenkamp

RWS en ingenieursbureau Arcadis zijn bezig met onderzoek naar manieren om stromend water in dit gebied te herstellen. Een van de mogelijkheden is het aanleggen van een nevengeul om stuw Sambeek heen.

Monding Heijense Leijgraaf

De Heijense Leijgraaf stroomt vanaf Afferden naar de uitmonding ten zuiden van de oude Maasarm. Er wordt gezocht naar manieren om het natuurlijk functioneren van de beek te verbeteren. Voorstellen zijn onder andere kleinschalige maatregelen zoals het plaatsen van houtpakketten in de beek en het natuurvriendelijker maken van de oevers. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden om kwelgeulen terug te brengen in het landschap. Vooral de zuidkant van de Heijense Leijgraaf lijkt hiervoor goede mogelijkheden te bieden.

Inloopavond 3 oktober

Op 3 oktober organiseren Rijkswaterstaat en Arcadis een inloopbijeenkomst over Geul Ossenkamp en Monding Heijense Leijgraaf. Deze vindt plaats in gemeenschapshuis D’n Toomp in Heijen, van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Andere herstelprojecten

Langs de Maas in de gemeente Bergen zijn nog vier andere herstelprojecten gaande: Geul Wellerlooi, Monding Looise Graaf, Oever Bergen-5 en Oever Afferden-2. Het ontwerp van deze maatregelen is al gereed.

Maasheggen

De gemeenten Gennep en Bergen zijn in hetzelfde gebied bezig met het herstellen van het Maasheggenlandschap. Hierover wordt afgestemd met RWS en Arcadis. Deze herstelprojecten vullen elkaar aan en zorgen samen voor een optimaal resultaat qua biodiversiteit en landschap.