Herontwikkeling religieus erfgoed Oudenbosch in volle gang

10 maanden geleden gepubliceerd

De herontwikkeling van het religieus erfgoed in Oudenbosch is in volle gang, met verschillende partijen zoals Aannemersbedrijf Van Agtmaal BV, Woonkwartier en de gemeente Halderberge die aan de projecten werken. De provincie Noord-Brabant levert een aanzienlijke bijdrage aan deze ontwikkelingen.

Woningbouw Sint Anna

Op de locatie van de Sint Anna wordt hard gewerkt aan de realisatie van 51 woningen en een Parochiecentrum door Aannemersbedrijf Van Agtmaal. Het voorlopige ontwerp is klaar en er wordt momenteel gewerkt aan het definitieve ontwerp. Er zijn echter drie bezwaren tegen de benodigde bestemmingswijziging ingediend bij de Raad van State, wat betekent dat de bestaande gebouwen voorlopig leeg blijven staan en de bouw van de woningen en het Parochiecentrum wordt vertraagd.

Kapel Sint Anna

Voor de kapel van Sint Anna heeft de gemeenteraad besloten om extra krediet beschikbaar te stellen. Nu dit besluit is genomen, kan het ontwerp worden afgerond en kan de aanbesteding voor de verbouwing starten. De bibliotheek is verhuisd naar tijdelijke huisvesting onder de basiliek en zal terugkeren naar de kapel zodra de verbouwing klaar is.

Kapel Saint Louis

De voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de kapel van Saint Louis zijn deze zomer begonnen. De tweede fase van de werkzaamheden omvat het repareren van het stucwerk van de plafonds, het realiseren van een trap en lift naar het souterrain en het aanbrengen van een brandmeld- en alarminstallatie. Het verwachte einddatum voor deze werkzaamheden is het begin van het tweede kwartaal van 2024.

Fidei et Arti

De grote zaal van Fidei et Arti is de afgelopen maanden verbouwd, inclusief de installatie van een nieuwe lichtinstallatie. Met de eerste repetitie van de Harmonie is de muziek weer teruggebracht in de vernieuwde grote zaal.

Buitenruimte

Door de openbare ruimte rondom het religieus erfgoed opnieuw in te richten, wordt het centrum van Oudenbosch een aangenamer leefgebied. In de komende maanden wordt er verder gewerkt aan het Jan Gielenplein en het eerste deel van het Aloysiushof.

Blijf op de hoogte van de voortgang van deze projecten door u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief over het religieus erfgoed.