Heroverweging huisvestingsvergunning arbeidsmigranten in Vrilkhoven

10 maanden geleden gepubliceerd

Op 13 juli vond de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie plaats over de huisvestingsvergunning voor arbeidsmigranten aan de Oude Rijksweg in Vrilkhoven. De commissie bracht op 8 augustus een advies uit waarin het college van de Gemeente Boxtel werd gevraagd de huisvestingsvergunning in te trekken. Het college heeft besloten de huisvestingsvergunning zorgvuldig te heroverwegen.

Om de zorgvuldigheid van de heroverweging te waarborgen, heeft het college een onafhankelijk advocatenkantoor, Pels Rijcken, gevraagd het dossier te bestuderen en advies uit te brengen. Pels Rijcken staat ook bekend als de landsadvocaat.

Langere beslistermijn

Door het extra advies van de landsadvocaat, neemt de besluitvorming meer tijd in beslag. Het college kan daarom niet voor de oorspronkelijke beslistermijn van 28 september een besluit nemen. Het streven is om uiterlijk 1 november 2023 een besluit te nemen. De bezwaarmakers zijn hierover per brief geïnformeerd.

Constructieve gesprekken

Het college is voornemens om constructieve gesprekken te voeren met de bezwaarmakers. Er wordt contact opgenomen met de Werkgroep Vrilkhoven om een afspraak te maken voor een persoonlijke ontmoeting.