Informatieavond Gebiedsvisie Strijbeek en waarschuwing voor oplichters

3 maanden geleden gepubliceerd

Op 18 maart zal er een informatieavond plaatsvinden over de Gebiedsvisie Strijbeek. Dit concept-visie is gecreëerd in samenwerking tussen de gemeente en adviesbureau Stantec. De avond zal plaatsvinden in De Leeuwerik aan de St. Jacobsstraat 1 in Galder, van 19.00 tot 21.45 uur. Wethouder Eric Daandels zal ook aanwezig zijn.

Daarnaast waarschuwen de wijkagenten voor oplichters die gebruik maken van babbeltrucs. Ze proberen met een smoesje bij mensen binnen te komen of hen op te lichten. Het is belangrijk om altijd om legitimatie te vragen en bij twijfel de politie in te schakelen via 112.

Vernieuwen reisdocumenten

Door de verlenging van de geldigheid van paspoorten en identiteitskaarten naar 10 jaar in 2014, verlopen dit jaar veel reisdocumenten die destijds zijn aangevraagd. Het wordt aangeraden om op tijd een nieuw reisdocument aan te vragen om wachttijden te voorkomen.

Afval scheiden

Het correct scheiden van afval is belangrijk voor zowel het milieu als de portemonnee. Verschillende soorten afval kunnen gratis ingeleverd worden op meerdere locaties in de gemeente. Voor hulp bij het scheiden van afval kan men terecht bij de afvalcoach.

Producten met kwik, zoals thermometers en barometers, kunnen gratis ingeleverd worden bij het klein chemisch afval bij de milieustraat.

Vergunningen

Er zijn recentelijk diverse omgevingsvergunningen verleend, waaronder voor het plaatsen van een opslagloods aan het Hondseind 25. Bezwaar maken tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit.

Ook zijn er vergunningen verleend voor diverse evenementen zoals de Avondvierdaagse Chaam en de Wielerronde van Galder. Bezwaar maken tegen deze besluiten kan eveneens binnen 6 weken na verzending van het besluit.