Inloopbijeenkomst dijkversterking Nieuw Bergen

10 maanden geleden gepubliceerd

De Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen en Waterschap Limburg houden op donderdag 28 september een inloopbijeenkomst over de dijkversterking in Nieuw Bergen. Het doel van deze bijeenkomst is inwoners te informeren over het ontwerp van de dijk, de planning en fasering van de werkzaamheden, en hoe het werk wordt uitgevoerd. Waterschap Limburg zal ook informatie verstrekken over de te verleggen kabels en leidingen.

De bijeenkomst, die plaatsvindt bij recreatiecentrum Den Asseldonk in Bergen, heeft geen vaste presentatie. Bezoekers zijn welkom om tussen 19.00 en 21.00 uur binnen te lopen.

Onderzoeken in deelgebied

In september en oktober voert Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen verschillende milieukundige boringen uit. Eind september starten ook de archeologische proefsleuven en het opsporen en verwijderen van mogelijke ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog.

Start werkzaamheden

De daadwerkelijke grondwerkzaamheden voor de dijkversterking in Nieuw Bergen zijn gepland om te beginnen in het voorjaar van 2024. Voor deze werkzaamheden van start kunnen gaan, moeten de bovenstaande onderzoeken zijn uitgevoerd. Deze onderzoeken vinden ook plaats in Heukelom en worden naar verwachting afgerond in april 2024.