Jaarverslag 2022 Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten Gepresenteerd

9 maanden geleden gepubliceerd

Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) De Markiezaten heeft zijn jaarverslag voor 2022 gepresenteerd. Het ZVH De Markiezaten is een samenwerkingsverband van acht gemeenten in West-Brabant en Zeeland, het Openbaar Ministerie, de politie en instellingen op het gebied van zorg, veiligheid, welzijn en wonen.

Samenwerkingsverband gericht op hulp en interventie

Het doel van de partners in het ZVH De Markiezaten is het voorkomen en oplossen van problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Het samenwerkingsverband richt zich op het aanbieden van passende hulp en/of interventies aan mensen die zich in complexe veiligheidssituaties bevinden. Het gaat hierbij om situaties die een enkele partij niet kan oplossen binnen zijn eigen keten, waardoor een gezamenlijke aanpak nodig is.

Kerntaken en bijzonderheden

Naast de kerntaak, het oplossen van complexe veiligheidscasussen, voert het ZVH De Markiezaten een aantal extra taken uit in opdracht van de gemeenten. Dit zijn onder andere bemoeizorg, nazorg na detentie, de levensloopaanpak en coördinatie mensenhandel.

Tot de bijzonderheden van het jaarverslag 2022 behoren de uitbreiding en versterking van het team, de start van de levensloopaanpak en coördinatie mensenhandel, en een interne kwaliteitsslag met de nieuwe integrale triage en het cliëntregistratiesysteem PGAx.

Het ZVH De Markiezaten is ook verhuisd naar een nieuw pand in december 2022 dat voldoet aan alle eisen van het nieuwe samenwerken, met werkplekken voor convenantpartners en korte lijnen voor de samenwerking. Het jaarverslag bevat daarnaast kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de aanpak van mensenhandel en jeugdcriminaliteit, en de bemoeizorg van het OGGZ-team.