Jeugdconsulent van gemeente Altena houdt ook spreekuur bij de huisarts

Normal zorg

Om jeugdhulp voor gezinnen in Altena nog toegankelijker te maken, start gemeente Altena woensdag 15 april met het project ‘Jeugdconsulent bij de huisarts’. In dit project levert de jeugdconsulent laagdrempelige zorg in de huisartsenpraktijk aan kinderen en jeugdigen tot 18 (mogelijk 23) jaar.

Tot nu toe konden gezinnen met een jeugdhulp- of opvoedvraag terecht bij OnS Altena van gemeente Altena en bij de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Met de start van het project staan beide routes niet meer los van elkaar. Voor veel mensen is de huisartsenpraktijk een vertrouwde en veilige omgeving, dicht bij huis, waardoor zij hier makkelijker om hulp vragen dan op een andere plek. De huisarts en de jeugdconsulent op hun beurt kunnen door nu samen te werken vanuit dezelfde praktijk, sneller en effectiever passende hulp bieden aan gezinnen.

“Door de goede samenwerking die we met de huisartsen hebben, is dit mooie project mogelijk. Samen kunnen we gezinnen en kinderen de nodige ondersteuning geven die helemaal past bij hun gezins- en persoonlijke situatie.” Paula Jorritsma Wethouder Zorg

“Dit project stelt ons in staat om op laagdrempelige manier jeugdhulp te bieden aan kinderen en gezinnen binnen de huisartsenpraktijk.” Janneke Kirpestein Huisarts De Doktershoed, Werkendam

De Doktershoed in Werkendam is de eerste huisartsenpraktijk waar het project start.

Een jeugdconsulent van gemeente Altena, werkend vanuit het wijkteam Werkendam, is vanaf 15 april 4 uur in de week te vinden in de huisartsenpraktijk De Doktershoed. Patiënten met jeugd- en opvoedvragen kan de huisarts nu meteen doorverwijzen naar het spreekuur van de jeugdconsulent. Naast de jeugdconsulent die start bij De Doktershoed, zijn er meer jeugdconsulenten beschikbaar

Almkerk, vrijdag 17 april 2020

om in een huisartsenpraktijk aan de slag te gaan. Over welke praktijken zich bij dit project aansluiten, zijn nog gesprekken gaande.

De jeugdconsulent gaat samen met het gezin bekijken aan welke hulp er behoefte is

Het kan zijn dat na een paar gesprekken met de jeugdconsulent, het gezin en/of de jeugdige met een hulpvraag geholpen is. Is dat niet het geval of vraagt de problematiek om een meer passende hulp of expertise, dan wordt een andere professional van gemeente Altena of van een jeugdhulpverlener ingeschakeld. Totdat het gezin hier terecht kan, blijft de jeugdconsulent vanuit de huisartsenpraktijk het gezin begeleiden.

 

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief