Joop van Stiphout nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Helmond

9 maanden geleden gepubliceerd

Joop van Stiphout is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Helmond (ASDH). Vanaf 1 december 2023 zal hij deze functie vervullen.

Zoektocht naar nieuwe voorzitter

De voormalige voorzitter van de ASDH, Antoinette Knoet, heeft op 1 juli 2023 haar taken na vier jaar neergelegd en ervoor gekozen haar termijn niet te verlengen. In de maanden daarna is er gezocht naar een nieuwe voorzitter. Een afvaardiging van de adviesraad en wethouder van Dijk vormden de sollicitatiecommissie en voerden gesprekken met Joop van Stiphout.

Profiel nieuwe voorzitter

Joop van Stiphout woont in Helmond en is al langere tijd betrokken bij het sociaal domein in Helmond. Hij heeft diverse functies bekleed, waaronder die van eindverantwoordelijk Projectleider bij Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Helmond. Ook was hij bestuurlijk actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties, waaronder als voorzitter van Stichting Armoedeplatform Helmond en sinds 1 juli als secretaris van de Beelsfundatie. De functie van voorzitter van de ASDH zal hij vanaf 1 december gaan vervullen. Tot die tijd wordt deze rol waargenomen door Luc Reusken en Leen de Kramer, leden van de ASDH.

Het college van burgemeester en wethouders kijkt uit naar de samenwerking met Joop van Stiphout en de ASDH.