Van klaslokaal naar raadzaal: kinderen spelen Democracity in Drimmelen

3 maanden geleden gepubliceerd

Kinderen van acht groepen 7 en 8 uit de gemeente Drimmelen zullen van 21 tot en met 28 maart het ‘Democracity’-spel gaan spelen in de raadzaal van het gemeentehuis. Door deze interactieve en educatieve ervaring kunnen de kinderen spelenderwijs meer leren over democratische besluitvorming.

Zelf een stad bouwen in Democracity

In het spel Democracity worden de leerlingen verdeeld in groepjes en vormen ze elk een politieke partij met standpunten. Samen proberen ze een fictieve stad in te richten. Ze moeten beslissingen nemen over zaken zoals natuur, ondernemerschap en speelgelegenheden. Tijdens het spel ervaren de kinderen dat overleggen, argumenten geven, een meerderheid vormen en het zo veel mogelijk met elkaar eens worden, essentiële aspecten zijn van een democratische samenleving.

Leren van ervaringsdeskundigen

Na het spelen van het spel krijgen de kinderen de kans om vragen te stellen aan de raadsleden van de gemeente Drimmelen, die bij elke speelronde aanwezig zullen zijn. Zo krijgen ze meer informatie over hoe het er in het echt aan toe gaat in de raadszaal en kunnen ze vragen stellen over onderwerpen die op dit moment spelen in de gemeente.

De jeugd heeft en bepaalt de toekomst

Een concreet voorbeeld van de impact van de stem van de jeugd in Drimmelen is de nieuwe pumptrackbaan die in Made geplaatst gaat worden. Deze werd mogelijk gemaakt door basisschoolleerlingen uit Made die ruim 350 handtekeningen verzamelden voor de aanleg ervan. Wethouder Jürgen Vissers benadrukt dat de jeugd de toekomst heeft en dat het belangrijk is om kinderen vanaf de basisschool al te betrekken bij zaken waar ze dagelijks mee te maken hebben. Met het Democracity-spel wil de gemeente Drimmelen de jeugd nog meer betrekken bij alles wat er in de gemeente gebeurt.