Parkeerverbod voor vrachtwagens op bedrijventerrein Bosschendijk

3 maanden geleden gepubliceerd

Vanaf 13 maart 2024 is er een parkeerverbod voor vrachtwagens op bedrijventerrein Bosschendijk. Dit verbod geldt dagelijks van 18.00 tot 6.00 uur en is van toepassing op voertuigen die langer zijn dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter. Overdag blijft parkeren toegestaan en het laden en lossen van goederen is nog steeds mogelijk.

Verbetering verkeersveiligheid

Deze maatregel is genomen door de gemeente Halderberge om de verkeersveiligheid te verbeteren. In de avond en nacht zullen grote voertuigen nu op andere bedrijventerreinen binnen de gemeente parkeren. In de woongebieden van de gemeente was al een soortgelijk parkeerverbod van kracht.

Overlast door geparkeerde vrachtwagens

Wethouder Thomas Melisse, verantwoordelijk voor Parkeren, Verkeer en Vervoer, meldt dat er de afgelopen jaren veel overlast was door lang geparkeerde vrachtwagens en trailers op bedrijventerrein Bosschendijk. Deze situatie bracht de veiligheid van fietsers op de Randweg in gevaar. Met het nieuwe nachtelijke parkeerverbod voor vrachtwagens wil de gemeente de situatie verbeteren en het terrein veiliger maken voor alle verkeersdeelnemers.

Actiekaarten en veiliger ondernemen

De gemeente Halderberge heeft samen met ondernemers actiekaarten voor bedrijventerreinen opgesteld. Ook werken zij samen aan het Keurmerk Veilig Ondernemen. Deze samenwerking heeft geleid tot de actie op bedrijventerrein Bosschendijk. In de toekomst zijn er plannen om de kruising Bosschendijk-Nijverheidsweg veiliger te maken door de fietsroute te verleggen en nieuw asfalt aan te brengen.

Met deze stappen wil de gemeente Halderberge de verkeersveiligheid op het bedrijventerrein verbeteren. Het parkeerverbod voor vrachtwagens is een wijziging van het aanwijsbesluit dat hoort bij artikel 5.8 van de APV. Hierin kan het college bepalen waar grote voertuigen wel en niet mogen parkeren.