René de Vos verlengt voorzitterschap Stichting Ondernemersfonds Breda

3 maanden geleden gepubliceerd

René de Vos zal zijn rol als voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds Breda met drie jaar verlengen. In eerste instantie was zijn aanstelling in april 2023 bedoeld als tijdelijke vervanging van de toenmalige voorzitter Willem de Laat. Nu heeft het voltallige bestuur echter unaniem bevestigd dat zij het volste vertrouwen hebben in René als voorzitter.

Trots en gemotiveerd

De Vos uitte zijn trots en motivatie om verder te werken aan de versterking en ontwikkeling van het Ondernemersfonds. Hij onderstreepte de noodzaak om snel aan de slag te gaan met de uitdagingen waarmee de binnenstad van Breda te maken heeft. Voorbeelden van recente initiatieven zijn het Starterswinkels-project en het aantrekken van een binnenstadsmakelaar.

Toekomstplannen

Voor de komende periode heeft De Vos drie speerpunten geformuleerd. Ten eerste wil hij de samenwerkingen met andere belanghebbenden in de binnenstad versterken. Hij benoemt hierbij specifiek de VCOB (Vastgoedorganisatie), Breda Marketing, de Gemeente en de cultuursector.

Ten tweede wil hij nog vóór het einde van het jaar een meerjarenvisie voor het Ondernemersfonds opstellen. Deze visie zal zich richten op de grote uitdagingen waar de binnenstad van Breda voor staat.

Het derde en laatste speerpunt is het verbeteren van de connectie met de achterban. De Vos wil meer in contact komen met de ondernemers die dagelijks in de stad werken en als geen ander weten wat er speelt.

Hij roept ondernemers in de binnenstad die willen meedenken over de inhoud van deze meerjarenvisie of op een andere manier willen bijdragen aan het ondernemersfonds, op om zich bij hem te melden.

Related news