Speciale tegemoetkoming voor ondernemers getroffen door hoogwater 2021

9 maanden geleden gepubliceerd

Ondernemers uit Limburg en Brabant die aanzienlijk omzetverlies hebben geleden als gevolg van het hoogwater in juli 2021, kunnen een beroep doen op een speciale tegemoetkomingsregeling. Deze regeling is specifiek bedoeld voor ondernemers die forse omzetschade hebben geleden en die nog geen aanvraag hebben ingediend.

Openstelling aanvraagperiode

De regeling kan worden aangevraagd in de periode van 27 september 9.00 uur tot en met 30 november 2023 17.00 uur. Ondernemers die in het afgelopen jaar nog geen gebruik hebben gemaakt van deze regeling, kunnen in deze periode alsnog een aanvraag indienen.

Omzetschade

De tegemoetkoming geldt voor aanzienlijk omzetverlies in het derde en vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. Meer informatie over de ‘Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant’ is te vinden op de website van Provincie Limburg.

Aanvragen via eHerkenning niveau 3

Het aanvragen van de regeling gaat via eHerkenning niveau 3. Ondernemers die nog geen eHerkenning niveau 3 hebben, worden aangeraden deze zo spoedig mogelijk aan te vragen. Dat kan al voor de openstelling van de regeling. De eHerkenning kan worden aangevraagd via de website www.eherkenning.nl.