Bedrijventerrein Steenakker lost elektriciteitsprobleem op met 'energie-hub'

9 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Breda en bedrijventerrein Steenakker hebben een oplossing gevonden voor de capaciteitsproblemen van het elektriciteitsnet. Vijftien bedrijven hebben een eigen ‘energie-hub’ gevormd. De elektriciteit die door één bedrijf wordt opgewekt en niet wordt gebruikt, kan nu direct worden geleverd aan een ander aangesloten bedrijf. Dit voorkomt dat de stroom moet worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Capaciteit elektriciteitsnet een probleem

TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, gaf aan dat bedrijven die veel elektriciteit verbruiken geen extra capaciteit kunnen krijgen op het elektriciteitsnetwerk vanwege een gebrek aan ruimte. Dit was een tegenvaller voor het bestuur van de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Steenakker, die hadden plannen om sneller te verduurzamen. In 2025 wilden zij dat Bedrijventerrein Steenakker energieneutraal zou zijn voor het elektrisch energieverbruik, met behulp van zonnepanelen.

Gemeente Breda zocht naar oplossing

Ook de gemeente Breda was op zoek naar een oplossing. Wethouder Peter Bakker (Duurzaamheid) zei: “De groei van ondernemers mag niet worden geremd door problemen met het elektriciteitsnetwerk. We hebben ambitieuze doelstellingen om te verduurzamen. In 2044 willen we CO2-neutraal zijn. We wilden niet wachten tot er een oplossing komt, maar zelf meteen aan de slag gaan. We hebben nu een (deel)oplossing gevonden voor de transportschaarste op het elektriciteitsnet voor bedrijventerrein Steenakker.”

Energiehandelsplatform

Ongeveer 15 bedrijven op bedrijventerrein Steenakker gaan het komende half jaar samenwerken. Ze starten een ‘energiehandelsplatform’ waarbij ze gebruik maken van een energiemanagementsysteem. Hiermee kunnen ze energiestromen sturen en flexibiliteit zoeken. De opgewekte energie kan worden doorgeleverd aan een ander bedrijf op het terrein in plaats van dat het terug wordt geleverd aan het stroomnet.

Kansen voor de toekomst

Tijdens de proefperiode worden er veel metingen uitgevoerd om het verbruik nauwkeurig in kaart te brengen. Het project wordt momenteel gefinancierd door de BIZ Steenakker. Het idee is om dit verder uit te rollen in Breda. Eerst voor bedrijventerreinen, maar later wellicht ook voor woonwijken.