Verslag Collegevergadering Gemeente Alphen-Chaam 19 september 2023

9 maanden geleden gepubliceerd

In de wekelijkse vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam zijn verschillende besluiten genomen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste punten.

Cliëntervaringsonderzoeken Jeugdhulp en Wmo 2022

Het college heeft de raad geïnformeerd over de jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken van Jeugdhulp en Wmo. Deze onderzoeken zijn wettelijk verplicht en geven inzicht in hoe cliënten de door de gemeente verleende hulp en ondersteuning ervaren.

Jaarrekening 2021 Diamant-groep

De jaarrekening 2021 van de Diamant-groep, waar de gemeente Alphen-Chaam mee verbonden is voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening, is vastgesteld. De vertraging in de presentatie van de jaarrekening was te wijten aan de aanvragen van NOW-steun. De gemeenteraad kan nu kennis nemen van de jaarrekening.

Plan van aanpak GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord)

Het college stemde in met het landelijke GALA akkoord. Dit akkoord tussen het rijk, gemeenten en zorgverzekeraars heeft tot doel om tegen 2040 een gezonde generatie te realiseren en de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Het college heeft de raad geïnformeerd over het plan van aanpak.

Burgerlidmaatschap voor de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu

Het college heeft besloten een burgerlid namens de gemeente Alphen-Chaam aan te melden bij de Commissie voor Overleg en Voorlichting over het Milieu van de militaire luchthaven Gilze en Rijen. De commissie dient als overlegplatform voor omwonenden, overheden, belangenverenigingen en medegebruikers van de luchthaven.

Afwijken inkoopbeleid voor aanbesteding cliëntervaringsonderzoek Wmo

Het college heeft besloten af te wijken van het inkoopbeleid voor de aanbesteding van het cliëntervaringsonderzoek Wmo voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Dit zal plaatsvinden in regionaal verband, in samenwerking met de gemeenten Gilze en Rijen, Baarle-Nassau, Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. De gemeente zal een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure volgen, in plaats van een nationale openbare aanbestedingsprocedure.