Voorstel voor harmonisatie van Kulturhusen in Dalfsen

9 maanden geleden gepubliceerd

Het adviesbureau ‘Onze Gebouwen’ heeft, in samenwerking met de gemeente en alle Kulturhusen, een methodiek ontwikkeld voor de harmonisatie van de gemeentelijke subsidies aan de Kulturhusen in de gemeente Dalfsen. Het doel is om financieel gelijke en verklaarbare uitgangspunten voor elk Kulturhus te creëren. Het voorstel wordt in oktober besproken in de gemeenteraad.

De ontwikkelde methodiek

De methodiek die door het bureau is ontwikkeld, gaat uit van een verdeling van middelen die verklaarbaar is en gebaseerd is op gelijkwaardigheid. Het houdt echter ook rekening met de onderlinge verschillen tussen de Kulturhusen. De methodiek maakt gebruik van heldere, transparante en vergelijkbare kengetallen (indicatoren) die een basis geven voor toekomstige subsidies.

Wethouder Jan Uitslag benadrukte de waarde van de Kulturhusen voor de gemeenschap: “Het Kulturhus is een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en levert een waardevolle bijdrage aan het maatschappelijk, cultureel en sportief klimaat van en voor onze inwoners.”

Draagvlak van alle besturen

Het voorstel is tot stand gekomen in samenwerking met de Kulturhusbesturen. Alle besturen hebben aangegeven dat ze de uitkomsten en adviezen onderschrijven. De harmonisatie moet gelijke kansen bieden aan elk Kulturhus, ongeacht de grootte, en is een volgende stap naar toekomstbestendige Kulturhusen.

Eenmalige subsidie aan de Wiekelaar

Het college stelt een eenmalige subsidie van €40.000,- voor aan het oudste Kulturhus, de Wiekelaar in Oudleusen. De subsidie is niet voldoende gebleken en deze extra subsidie geeft de Wiekelaar de mogelijkheid om een gedeelte van het achterstallig onderhoud op te lossen en zich op de toekomst te oriënteren.