Voortgang Implementatie Omgevingswet in Steenbergen

8 maanden geleden gepubliceerd

Het implementatietraject van de Omgevingswet in Steenbergen, dat loopt tot 1 januari 2024, ligt op schema volgens de meest recente voortgangsrapportage. Deze rapportage wordt elke twee maanden verstrekt aan het college en de raad van de gemeente.

Aanpassingen in Planning

De overheid heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in de oorspronkelijke planning. Het tijdelijke omgevingsplan, dat oorspronkelijk op 1 januari 2030 definitief zou worden, is nu uitgesteld tot 1 januari 2032.

Daarnaast is de deadline voor de voltooiing van de Omgevingsvisie verschoven van 1 januari 2025 naar 1 januari 2027. Ondanks deze wijziging streeft de gemeente Steenbergen ernaar om de Omgevingsvisie op 1 juli 2025 door de raad te laten vaststellen.

Nog te Nemen Besluiten

Er zijn nog een aantal belangrijke besluiten die genomen moeten worden. Dit betreft het aanpassen van het mandaatbesluit door het college en het vaststellen van participatiebeleid en de legesverordening door de raad. Deze besluiten staan gepland voor december 2023 en zijn volgens de rapportage op schema.