Week tegen Eenzaamheid: Oproep tot Actie

9 maanden geleden gepubliceerd

De jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid vindt plaats van 28 september tot en met 4 oktober. Deze week wordt georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. OGGZ Vangnet & Advies, onderdeel van GGD Hollands Noorden, wil aandacht vragen voor de ernstige gevolgen van eenzaamheid en roept daarom iedereen op om in actie te komen.

Eenzaamheid in Nederland

Eenzaamheid is een groeiend probleem in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 mensen zich erg eenzaam voelt, terwijl nog eens 1 op de 3 mensen er wel eens last van heeft. De invloed van eenzaamheid op het welzijn en de gezondheid is groot.

Het meest recente gezondheidsonderzoek van de GGD toont aan dat bijna de helft van de bevolking in de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland matig tot (zeer) ernstig eenzaam is. Deze cijfers zijn zorgwekkend en onderstrepen de urgentie van het aanpakken van deze problematiek.

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseert de Week tegen Eenzaamheid als onderdeel van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Dit programma wordt gesteund door meer dan driekwart van de Nederlandse gemeenten en zo’n 170 landelijke maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven. Tijdens de week worden er op veel plaatsen speciale activiteiten georganiseerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen.

Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren van een activiteit. De aanpak van eenzaamheid begint immers met in contact komen.

Meldpunt Vangnet & Advies

GGD Hollands Noorden heeft een Meldpunt Vangnet & Advies waar inwoners en professionals terecht kunnen met zorgen over sociaal kwetsbare mensen. Het meldpunt zorgt ervoor dat degene waarover een melding wordt gedaan zo snel mogelijk bij de juiste zorg en/of ondersteuning terechtkomt.

De Week tegen Eenzaamheid is niet zomaar een initiatief. Het is een oproep tot actie, een oproep tot zorg voor elkaar.